WHAT’S ON
view location
Indochina Plaza Hanoi
  • 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • (+84) 4 3768 9550
  • office@iph.vn
  • Open Daily
  • Thứ 2 - Thứ 6 : 10:00 - 22:00
  • Thứ 7 - Chủ Nhật - Ngày lễ : 9:30 - 22:00